top of page

DE VOEDSELBOSRAND

Parkontwerp de Voedselbosrand Venray
Werkzaam bij Arcadis landschapsarchitectuur & stedenbouw in opdracht van Katalys

© Arcadis

In Venray is een burgerinitiatief ontstaan ten behoeve van de aanleg van een voedselbos als plek voor de wijk waar iedereen welkom is. Het voedselbos is klein begonnen met een proeftuin van 25 m2, maar krijgt nu een oppervlakte van 2.700 m2. De gemeente Venray staat als grondeigenaar ook open voor dit project dat aansluit bij het nieuw te bouwen Kruithofje. In opdracht van Katalys werkte ik voor Arcadis aan het ontwerp van het voedselbos in nauwe samenwerking met de initiatiefnemers. 

 

Het ontwerp behoudt de bestaande invulling, zoals het wandelpad, het bestaande groen, de moestuintjes en de nieuwe geplante bomen. In het nieuwe ontwerp worden er elementen toegevoegd zoals een wadi om regenwater vanuit het appartementencomplex op te vangen, een ruimte voor natuurlijke speelelementen en een openluchtkantine. De aanleg van het voedselbos staat centraal en draagt bij aan de biodiversiteit door het planten van verschillende bomen, struiken en kruiden van eetbare planten soorten. Het basisconcept is het voedselbosprincipe profiel waarin de verschillende lagen van het voedselbos worden getoond; bodembedekkers, kruid laag, struiklaag, tussenlaag en kruin laag. Deze opbouw komt terug in het ontwerp van het voedselbos.

 

© Arcadis

© Arcadis

Elementen

Om te zorgen voor een betere aansluiting met de wijk wordt er een nieuw gralux pad aangelegd, die aansluit op het bestaande pad. Door het park slingeren kleinere paadjes in houtsnippers van 1 meter breed. Deze hebben bochtige vormen in het natuurlijk landschap van het voedselbos, maar vervormen zich naar rechte vormen in het cultuurlijke landschap van de moestuinen. Hier krijgt het park een cultuurlijkere uitstraling door de accenten van de fruithagen, de moestuinbakken en pergola. 

Pergola

© Arcadis

© Arcadis

© Arcadis

Fruithagen 

© Arcadis

De wadi 

De nieuwe wadi zal het regenwater van het appartement opvangen. Deze wordt natuurlijk ingericht en gecombineerd met natuurlijk spelen. De grond die hierbij vrijkomt kan gebruikt worden om een nieuwe heuvel aan te leggen. De heuvel wordt beplant volgens het voedselbosprincipe in een getrapt element, die de verschillende lagen verbeeld. Er ontstaat een combinatie van dichte en open ruimtes waar op bijzondere plekken de betonnen zitjes worden geplaatst. 

© Arcadis

© Arcadis

De heuvel

© Arcadis

bottom of page