top of page

NOORDELIJKE MAASVALLEI

Werkzaam bij Arcadis landschapsarchitectuur & stedenbouw in samenwerking met Witteveen+Bos, Het Waterschap Limburg en Lodewijk van Nieuwenhuizen

Alle afbeeldingen zijn gemaakt tijdens de verkenningsfase en ontwerp voorkeursalternatief en zijn dus niet corresponderend met het huidige ontwerp in de planuitwerkingsfase. Er worden geen rechten aan ontleend.
 

© Arcadis

Waterschap Limburg versterkt de komende jaren, binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de dijken op zestien locaties tussen Nieuw Bergen en Thorn. Ik werkte vanaf 2016 tot 2021 voor Arcadis landschapsarchitectuur & stedenbouw, als onderdeel van Ingenieursbureau Noordelijke Maasvallei, aan de dijkversterking en rivierverruiming langs de Maas in opdracht van Het Waterschap Limburg.

 

Van nature liggen de dorpen langs de Maas op hoger gelegen ruggen in het rivierbed, maar door de huidige verandering van het klimaat liggen deze niet hoog genoeg meer. In de jaren ’90 zijn er noodkades aangelegd die in 2006 de status ‘primaire waterkering’ hebben gekregen. Deze waterkeringen zijn niet samen met het landschap ‘opgegroeid’ en hebben vaak een zeer wisselende en gefragmenteerde verschijningsvorm. Dit is niet alleen een technische, maar zeker ook een ruimtelijke opgave. Onze rol is dan ook om de ruimtelijke kwaliteit en integraliteit bij de dijkversterking te borgen en de nieuwe dijken in te passen in het landschap van de Maas. 

Tekst Arcadis Landschapsarchitectuur & Stedenbouw

© Arcadis

© Arcadis

© Arcadis

© Arcadis

Well

Een voorbeeld hiervan is Well waar een, na 1995 aangelegde, dijk het dorp en achterliggende landschap beschermd. Het idee is hier om ruimte te geven aan een groene rivier door de dijk terug te leggen waardoor er waterstandverlaging gerealiseerd kan worden. De natuurlijke hoogtes worden gebruikt om de dijk rond de groene rivier een plek en vorm te geven. De kernen van Oud Well en Elsteren, die in het winterbed liggen, worden met een zo compact mogelijke kering conform wettelijke norm beschermd. Deze kering is een nieuwe kering in het landschap en is verkend in verschillende vormen passend in het Noord-Limburgse landschap. 

Tekst Arcadis Landschapsarchitectuur & Stedenbouw

© Arcadis

© Arcadis

Ontwerpstudie naar dijkvarianten

Alle afbeeldingen zijn gemaakt tijdens de verkenningsfase en ontwerp voorkeursalternatief en zijn dus niet corresponderend met het huidige ontwerp in de planuitwerkingsfase. Er worden geen rechten aan ontleend.

© Arcadis

© Arcadis

© Arcadis

© Arcadis

© Arcadis

© Arcadis

© Arcadis

Arcen

In Arcen moet ook de na 1995 aangelegde dijk worden versterkt. Arcen kent veel kenmerkende cultuurhistorische elementen als de drukbezochte kasteeltuinen, de watermolen, het centrum en de Hertog-Jan brouwerij. Het idee is dat de dijkversterking deze elementen versterkt en aan elkaar koppelt. Zo blijft het zicht op de Maas behouden, wordt de Schans weer de entree naar Arcen en komt de dijk op de as van de zichtlijn vanuit het kasteel te liggen.  

Profielen watermolen

Alle afbeeldingen zijn gemaakt tijdens de verkenningsfase en ontwerp voorkeursalternatief en zijn dus niet corresponderend met het huidige ontwerp in de planuitwerkingsfase. Er worden geen rechten aan ontleend.

© Arcadis

© Arcadis

© Arcadis

Entree Schans Arcen

Alle afbeeldingen zijn gemaakt tijdens de verkenningsfase en ontwerp voorkeursalternatief en zijn dus niet corresponderend met het huidige ontwerp in de planuitwerkingsfase. Er worden geen rechten aan ontleend.

© Arcadis

Studie boulevard Arcen 

Zelfsluitende kering of kering met glas

Alle afbeeldingen zijn gemaakt tijdens de verkenningsfase en ontwerp voorkeursalternatief en zijn dus niet corresponderend met het huidige ontwerp in de planuitwerkingsfase. Er worden geen rechten aan ontleend.

© Arcadis

© Arcadis

© Arcadis

© Arcadis

bottom of page