top of page

Hoe kunnen we meebewegen met het bewegende? Ruimte maken voor de elementen van de natuur. Wat wil de natuur? De duinen willen stuiven, de rivieren willen meanderen en het vuur wil smeulen. We hebben geprobeerd deze natuur te bedwingen door de duinen vast te leggen, dijken aan te leggen langs wateren en het vuur te blussen. Maar we leren in tijden van extremen dat dit averechts werkt. Hoe kunnen we leren van de natuur en de kracht daarvan gebruiken voor een landschap in balans. 

Dit thema kan in projecten tot stand komen van ontwerpend onderzoek tot aan de uitwerking van een ruimtelijk ontwerp. Ik sta open voor opdrachten en nieuwe samenwerkingen!

Contact via info@hannaprinssen.nl

How can we move with what is moving? Making room for the elements of nature. What does nature want? The dunes want to drift, the rivers want to meander and the fire wants to smoulder. We have tried to control this nature by securing the dunes, building dikes along waters and extinguishing the fire. But we learn in times of extremes that this is counterproductive. How can we learn from nature and use its power for a landscape in balance.

 

This theme can be developed in projects from design research to the development of a spatial design. I am open to assignments and new collaborations!

NVTL AWARDS 2023
first prize talent award

ARCHIPRIX 2021
first prize

AHK EINDWERKPRIJS
first prize master 2020

BLAUWE KAMER KUIPERCOMPAGNONS GRADUATION AWARD
first prize master 2021

WORK EXPERIENCE

 

2022

Curator FUTURE GENERATION, THIS IS 2072

Architecture Biennale Rotterdam

2021

Curator Graduation Weekend INTERWOVEN 2021

Academie van Bouwkunst

2021 - present

Guest teacher Academie van Bouwkunst

2023-present

Landscape Architect

Studio Hanna Prinssen

2016 - 2023

Landscape Architect

Arcadis Landscape architecture & Urbanism

2015 - 2016

Teaching Assistant

Van Hall Larenstein, Velp

2014

Internship MTD Landschapsachitecten

PUBLICATIONS

Tekening van de week - De Architect - 2021

Vakvrouwen - Yttje Feddes - 2020

Parkstad als parkstad - Blauwe kamer - 2015

EDUCATION

Academy of Architecture

Master landscape architecture

2016-2020

Van Hall Larenstein

Landscape design

2011-2015

CONTACT

bottom of page